Baş Denetçi Eğitimi

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

Baş Denetçi Eğitimi

ISQ, ISO 9001 Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi gerçekleştiren bir kuruluştur. Denetim bilgisi eğitimlerini bu bölümde inceleyebilirsiniz.

ISO 9001 Belgesi konusunda da bu eğitimi almış denetçilerin birinci aşama yetkili olduklarını hatırlatarak ilerleyelim.

Tetkik ya da diğer bir adı ile Denetim kavramında bilinmesi gereken bazı unsurlar vardır Bu unsurlar aşağıda belirtilmiştir;

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili faaliyetlerin ve sonuçlarının planlanan düzenlemelere uygun yürütülüp yürütülmediği, bu düzenlemelerin etkin olarak uygulanıp uygulanmadığının ve amaca ulaşmak için uygunluğun yeterli olup olmadığının sistematik, tarafsız, dokümanlara ve beyanlara dayanılarak incelenmesine “DENETİM” denilmektedir.

Kuruluşun bir süreç/proses ve/veya departmanlarının, sistem yönetiminin uygulanması ve etkinliğinin sistematik bir araştırması faaliyetidir. Tetkik delilini elde etmek ve tetkik kriterlerinin ne dereceye kadar yerine getirildiklerini tayin etmek amacıyla objektif olarak değerlendirmek için bağımsız ve dokümante edilmiş bir süreç bilgisine ihtiyaç vardır.

ISO 9001:2015 KYS-Yönetim Sistemi Tetkiki, objektif delilleri incelemek ve önceden belirlenmiş şartlara olan uyumu veya diğer halleri doğrulamak amacıyla, kalite politikası, var ise kalite el kitabı, süreç haritaları, kuruluş bağlamı, risk olgusu ve belirlenmiş kurallara göre yürütülen bir sistematiği olan, Plan, Uygulama, Raporlama, İzleme ve Değerlendirme aşamalarından oluşan bir tetkik türünü ifade eder.

Tetkik yaptırmak isteyen kuruluşlar, tetkikler için kriterlere ya da mevcut bir sisteme ihtiyaç duyarlar. Bu sistem plan, uygulama, rapor hazırlama, izleme ve değerlendirme için gerekli süreci ortaya koymalıdır. Bu nedenle kaçınılmaz bir ön gereklilik olarak, bir tetkikin ne olduğu hakkında net bir bilgiye sahip olmak tetkikin ilk şartıdır.

Kalite Yönetim Sistemi Tetkiki bir kuruluşun, bir bölümünün veya prosesinin kalite sisteminin seçilen yönlerinin Amaç, Uygulama ve Etkinliğinin sistematik olarak incelenmesidir. Tetkik prosesinin, düzenlenme ve uygulanma şekli bakımından sistematik olması, kuruluş politikasına uyumlu olması gerekir. Tetkiklerden beklenen faydanın sağlanabilmesi için yönetimin desteği kaçınılmaz şarttır. Yönetim Sistemi tetkiklerinde yeterlilik, uygunluk ve etkinlik değerlendirilir.

Tetkik esnasında tetkik ekibinin, kuruluşun tüm faaliyetlerini, dokümanlarını, proseslerini incelemesi mümkün değildir. Bu nedenle bir tetkikte, sadece seçilmiş konular incelenebilir. Örnekleme metotları kullanılır. Tetkikin bir inceleme uygulaması olduğunu hem tetkiki yapanın hem de tetkike tabi tutulanların anlamaları gerekir. Tetkiklerde tüm uygunsuzlukların belirlenmesi beklenemez. Tetkik görevlilerinin, tetkik öncesi bu örnekleme yöntemini açıklaması gerekir.

ISO 9001 standart kriterlerinin ne derece karşılandığının tespit edilmesi uygulamasına “ISO 9001 Tetkiki/Denetimi” denir. Tetkik faaliyeti gerçekleştiren kimseye de “Tetkikçi/Denetçi” denir.

Tetkik, bir kuruluşta yönetimin tüm düzeylerinde uygulanır. Tetkik sırasında pek çok bilgi ve veri elde edilebilir. Ancak, tetkik görevlisi, sadece gerçeğe dayanan objektif delil niteliği taşıyan verileri kullanabilir. Tetkik görevlilerinin tetkiki kişiselleştirmesi, kişisel düşüncelerini yansıtması halinde yanlış anlamalar ortaya çıkabilir ve tetkik amacından sapmalara sebebiyet verir. Bu durumda tetkik amacından sapmış olur. Tetkikçi(ler) tarafsız, bağımsız ve ön yargısız olmak zorundadır.

ISO 9001 Belgesi-Kalite Yönetim Sistemi tetkik bilgisinin sağlanması için ISO 9001 Baş Denetçi Eğitimi şarttır. Baş Denetçi verilen bilgiler ve denetçi eğitiminde öğrendiği bilgiler doğrultusunda denetim gerçekleştirmelidir. Ayrıca, Denetçiler Başarılı denetim yapma kabiliyetini eğitim ve tecrübe ile pekiştirmelidirler.

Katılımcı Profili:

Kuruluşların yönetim sistemi yöneticileri, danışmanları, standarda hakim personeller ya da ISO 9001 Standardı’ nı bilen herkes katılabilir.

Sınav:

Eğitim Sonunda Sınav yapılmaktadır. Sınavda %70 başarı puanı alınması gerekmektedir.

Eğitmen:

Eğitim Öncesi Duyurulur. Uluslararası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir.

Eğitim Tarihi:

Eğitim Öncesi Duyurulur.

Eğitim Süresi:

5 gün.

Eğitim Yeri:

Şirket Eğitim Salonlarımız ya da Eğitim Öncesi Duyurulur.

Sertifika:

Eğitim Sonunda sınavı başarı ile geçenlere Baş Denetçi Sertifikası verilir.

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?