Madde:7-Destek

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

Madde:7-Destek

Kalite Yönetim Sistemi ana kategorilerinden olan “Destek” maddesi, Kaynaklar, Yeterlilik, Farkındalık, İletişim, Dokümante edilmiş bilgi yapısını, tanıma, temin etme ve uygulama faaliyetleri ile Kuruluşların yapması gereken ana unsurlardandır.


Kaynaklar

ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi’ nin anlaşılması, ihtiyaç duyulması, oluşturulması, uygulanması, ölçülmesi, değerlendirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için erekli olacak kaynakların tespit edilmesi ve sağlanması kuruluşların yükümlülüklerindendir.

Bu yükümlülüklerini değerlendirirken kendi mevcut kaynakları aktifliği, yeterlilikleri, yetenekleri ve kısıtlamalarını ve dışarıdan tedarik için oluşacak tedarikleri ve ihtiyaçları göz önünde bulundurmalıdır.

Değerlendirmeler yapılırken, yönetim sisteminin etkili ve etkin şekilde işlemesi, işletilmesi ve uygulanmasında ve kontrol mekanizmasında gerekli olan yeterli insan kaynağını/çalışanı belirlemeli, eksik var ise bu eksiği gidermelidir.

Süreç ya da proseslerin uygulamalarında ürün ve hizmetlerin standarda ve müşteri beklentilerine uygunluğunu sağlamak için, binalar ve ilgili ek yapıları, donanım, yazılım gerekleri, makine ve ekipman teçhizatını, taşıma kaynaklarını, bilgi ve iletişim teknolojisi gibi alt yapıyı tespit ederek oluşumunu sağlamalı, sürdürmeli ve iyileştirmelidir.

Ayrımcılık yapmayan, sakin, cepheleşmemiş, barışık, bağımlı, anlaşılan vb. sosyal olan, stresi azaltan, tükenmişliği önleyen, duygusal olarak koruyucu vb. psikolojik yapılı, sıcaklık, ısı, nem, ışık, ortamın havası, hijyen, gürültü, kirlilik vb. fiziksel özellikleri olan, ürün ve hizmet şartlarına göre değiştirilebilen düzenlenebilen çevre şartlarını kuruluşlar belirleyerek, oluşturmalı, sürdürmeli ve iyileştirmelidirler.

İzleme ve ölçme kullanımında geçerli ve güvenilir sonuçları güvence altına almak için gerçekleştirilen belirli izleme ve ölçme faaliyet tipleri ve amaçlara sürekli uygunluğu sağlayacak kaynakları belirlemeli, oluşturmalı, sürdürmeli ve iyileştirmelidirler. Oluşturulan dokümante bilgiyi, ve uygulamalardan elde edilen verileri kaynaklarına uygun şekilde uygunluk kanıtları olarak saklamalıdırlar.

Ölçüm de kullanılan teçhizatlar, Uluslararası ve ulusal ölçüm standartlarına izlenebilir ölçüm standartlarına karşı, belirlenmiş aralıklarda veya kullanımdan önce kalibre edilmeli veya doğrulanmalı ya da her ikisi birden yapılmalı, tanımlanmalı ve sonraki ölçüm sonuçlarını geçersiz kılacak şekilde ayarlamadan, hasardan ve bozulmadan korunmalıdır. Daha önceki ölçüm sonuçları mevcut ise sonuçların geçerliliğinin olumsuz şekilde etkilendiğini belirlemeli ve gerekli uygunluk sağlama faaliyetleri yapmalıdır.

Proseslerin işletilmesi, ürün ve hizmetlerinin uygunluk seviyesine ulaşması için ihtiyaç duyulan sürdürülebilir ve gerekli şekilde ulaşılabilir bilgi ve bu bilgini tespitini kuruluşlar oluşturmalıdır.

Ayrıca Kuruluşlar, Kurumsal bilgi yapısı için, değişiklik ihtiyacı ve eğilimleri ele aldıkları zaman, mevcut bilgi birikimini değerlendirmeli ve ihtiyaç duyulan herhangi bir ilave bilgiyi ve gerekli güncelleme, değişiklik, revizyon vb. süreci nasıl kazanacaklarını veya bunlara nasıl ulaşabileceklerini de belirlemelidirler. Bu hususlar kuruluşa özel bilgiler olup genellikle tecrübe ile kazanılmış yapıya sahiptirler.

Kuruluşların amaçlarına ulaşmak için kullandığı ve paylaştığı bilgilere de “Kurumsal Bilgi” denilmektedir.

Marka, fikri mülkiyet, tecrübelerden kazanılan bilgi, başarısızlıklar ve başarılı projelerden çıkarılan dersler, dokümante edilmemiş bilgi ve tecrübelerin yakalanması ve paylaşılması, proses, ürün ve hizmetlerdeki iyileştirmelerin sonuçları gibi iç kaynaklar temel olarak alınabilmektedir.

iso 9001 standart madde:7 destek içerik

Yeterlilik

ISO 9001:2015 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi’ nin performansını ve etkinliğini etkileyen kendi kontrolü altında çalışanların uygun eğitim, öğretim ve tecrübelerini dikkate alarak yeterliliklerini ortaya konması, uygulanabildiğinde, ihtiyaç duyulan yeterliliği kazanması için gerekli faaliyetlerin yapılması ve etkinliğini değerlendirmesi, uygun dokümante edilmiş bilginin yeterliliğin kanıtı olarak muhafaza edilmesi

Kuruluşların yeterliliği sağlaması ve yeterliliklerin kuruluş tarafından güvence altına alınması zorunlu faaliyetlerdir.

Farkındalık

Çalışanların, Kalite politikası, Politikaya uyumlu kalite amaçları, İyileştirilmiş performansın faydaları dahil, kendilerinin kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkıları, Kalite yönetim sistemi şartlarının yerine getirilmediği durumlarda müdahil olmalarını sağlamak, güvence almak ve sürdürmek Kuruluşların görevleridir.

İletişim

Kuruluşlar, Neyle ilgili iletişim kuracak, Ne zaman iletişim kuracak, Kiminle iletişim kuracak, Nasıl iletişim kuracak, Kimin iletişim kuracağı gibi gerekli olan iç ve dış iletişimleri tespit etmeli ve uygulamalıdır.

Dokümante Edilmiş Bilgi

Kuruluşlar Kalite Yönetim Sistemi için ISO 9001 standardı ihtiyacı ve kendi uygulamaları gereklerince geliştirilecek dokümante edilmiş bilgiyi / dokümantasyonu oluşturmalıdırlar.

Bu yapı;

Kuruluşun büyüklüğüne, faaliyetlerinin türüne, proseslerine, ürün ve hizmetlerine, Proseslerin ve bunların birbiri ile etkileşimlerinin karmaşıklığına, Kişilerin yeterliliğine uygun olacak şekilde olmalıdır.

Dokümante Bilgi;

Başlık, tarih, yazar veya referans numarası gibi tanımlama ve açıklama içeren, dil, yazılım sürümü, grafikler gibi formatı olan, kâğıt ve/veya elektronik ortamda barındırılan, uygunluk yetenek ve yeterlilik sağlayamak için gözden geçirme ve onay içeren bir formasyona sahip olmalıdır.

Ayrıca;

Dokümante Bilgi, ihtiyaç olduğu yer ve zamanda kullanım için varlığı ve uygun olması, gizliliğin yok olması, uygun olmayan kullanım veya bütünlüğün kaybolması gibi uygun şekilde korunması durumları için kuruluş tarafından güvence altına alınacak şekilde kontrol edilmelidir.

Bu kontrollerde;

Dağıtım, erişim, kullanım ve tekrar kullanım, niteliğinin korunması dahil, arşivleme ve koruma, değişikliklerin kontrolü, muhafaza ve elden çıkarma unsurları dikkate alınmalıdır.

#Madde:1-Kapsam, #Madde:2-Atıf Yapılan Standartlar, #Madde:3-Terimler ve Tanımlar, #Madde:4-Kuruluşun Bağlamı, #Madde:5-Liderlik, #Madde:6-Planlama, #Madde:7-Destek, #Madde:8-Operasyon, #Madde:9-Performans Değerlendirme, #Madde:10-Sürekli İyileştirme

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?