ISO 9001 Belgesi Kurumsal Bilgi ve Kaynaklar Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Belgesi Kurumsal Bilgi ve Kaynaklar Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Kuruluş oluşum aşamasında mevcudiyeti ve bu mevcudiyetle yaşamsal fonksiyonları için gerekli kaynakları iyi değerlendirmelidir. Kurumsal yapısını ve bu yapıya özgü ürün veya hizmet gerçekleştirme faaliyetlerinde kullanacağı kaynak alt yapısını etkin şekilde belirlemeli ve planlamalıdır.

Kurumsal Bilgi Nedir ? Kaynaklar Nelerdir ? Dokümanları Nelerdir ?

Kuruluş, proseslerinin işletilmesi, ürün ve hizmetlerinin uygunluğa erişmesi için ihtiyaç duyulan bilgiyi tayin ettiği, sürdürülebilir ve ulaşılabilir olan değişiklik ihtiyacı ve eğilimleri ele alındığı zaman, mevcut bilgi birikimini değerlendirdiği ve ihtiyaç duyulan herhangi bir ilave bilgiyi ve gerekli güncellemeleri nasıl kazanacağı veya bunlara nasıl erişebileceğini ortaya koyduğu bilgiye Kurumsal Bilgi denir.

Kurumsal bilgi iç ve dış kaynaklardan oluşmalıdır;

İç kaynaklar, fikri mülkiyet, tecrübelerden kazanılan bilgi, başarısızlıklar ve başarılı projelerden alınan dersler, dokümante edilmemiş bilgi ve tecrübelerin yakalanması ve paylaşılması, proses, ürün ve hizmetlerdeki iyileştirmelerin sonuçları vb.,

Dış kaynaklar, standardlar, akademik çevreler, konferanslar, müşteri ve dış tedarikçilerden derlenen bilgi vb. kaynaklardır.

Kuruluşun, kalite yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan, var olan iç kaynakların yetenekleri ve kısıtlamaları, dış tedarikçilerden neyin tedarik edileceği, gerekli personeli, binalar ve ilgili müştemilat, donanım ve yazılım dahil makine teçhizat, taşıma kaynakları, bilgi ve iletişim teknolojisi, proses iletişimi için uygun sosyal, fiziksel, psikolojik çevre, izleme ve ölçme faaliyetleri, yeterlilik, farkındalık ve genel iletişim için oluşturduğu parametreleri dokümante bilgilerine Kaynaklar Zorunlu Dokümanı denir.

Dokümante Edilmiş Bilgi Nedir ?

Kalite Yönetim sisteminin tümü için gerekli olan oluşturulup, uygulama, ölçme, değerlendirme ve iyileştirmeye tabi tutulan bilgi dokümanına Dokümante Edilmiş Bilgi denir.

Kayıt Nedir ?

Faaliyetlerde Uygulanan dokümanların uygulanmış hallerine Kayıt denir ve bu kayıtlar değerlenmek, incelenmek ve izleme gibi durumlar için muhafaza edilmeli ve ulaşılabilir olmalıdır.

#ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Bağlamı Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi İlgili Tarafların İhtiyaç ve Beklentilerinin Anlaşılması Zorunlu Dokümanı, #ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Kapsamı Zorunlu Dokümanı ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kalite Politikası Zorunlu Dokümanı ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Prosesleri Şemaları/Süreç Haritaları Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kuruluşun Görev, Yetki ve Sorumluluklar Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Amaç ve Amaca Ulaşım, Planlama, Takip Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Yönetim Sistemi Planlama Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Kurumsal Bilgi ve Kaynaklar Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Operasyonel Planlama ve Kontrol Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Ürün ve Hizmet Şartları Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Tasarım ve Geliştirme Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Dışarıdan Tedarik Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Ürün ve Hizmetin Sunumu Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Performans Değerlendirme, İzleme, Ölçme ve Analiz Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi İç Tetkik Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Yönetimin Gözden Geçirmesi YGG Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları, #ISO 9001 Belgesi Uygunsuzluk ve Düzeltici Faaliyet Zorunlu Dokümanları ve Kayıtları

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?