ISO 9001 Denetim ve Belgelendirmesi

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Denetim ve Belgelendirmesi

ISO 9001 Standardının uygunluk durumlarını ortaya koyan ve duruma göre iso 9001 belgesi veren Sistem Belgelendirme Kuruluşları’dır.

Bu kuruluşların yaptığı denetim faaliyetleri yine denetim standardı olan ISO 19011 standardında da tarif edildiği gibi 3.taraf denetimler şeklinde tanımlanmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi ‘ni oluşturan ve uygulayan kuruluşların belgelendirilmesi “ISO 9001 Denetim ve Belgelendirmesi” Süreci Prosedürü ile gerçekleştirilmektedir.

Bu Prosedür gerekleri başvuru aşaması ile başlamaktadır. Belgelendirilmek isteyen işletme, ISQ’ ya ait müracaat formunu doğru ve eksiksiz olarak doldurarak yapar. Formda belirtilen diğer istenen unsurları (Sistem dokümanlarını ve kuruluş remi evrakları) da müraccatta ISQ’ ya sunar.

ISO 9001 Denetim ve Belgelendirmesi İçerik1

Müracaat eden kuruluşun başvurusu değerlendirilir ve uygun görülen başvurular için Belgelendirme kuruluşu Baş Denetçi/ Denetçi görevlendirmesi yapar. Denetçi tarafından, İlk Aşamada Sistem dokümanları ve incelenerek ilgili standart şartlarını karşılayıp karşılamadığı kontrol edilir. Bu inceleme neticesinde şartlar karşılanmış ise kuruluşa saha denetimi planlanır.

Bu planda, Belgelendirme kuruluşu ISO 17021-1 standardı şartlarına uygun hareket ederek, kuruluşun büyüklüğüne, personel sayısına, proses karmaşıklığı, bağlamı vb. yapısına göre gerekli olacak saha denetim süresini ve uygun denetçileri ve son olarak ta denetim tarihlerini belirler. Belirlenen yapı kuruluşun onayı ve mutabakatı da alınarak uygulamaya sokulur.

2. Aşama Saha Denetimi, Planlanan tarihte kuruluşun yerinde gerçekleştirilir. Açılış toplantısı, saha proses ziyaretleri, sistem şartlarına ait dokümanlar ve uygulamaları denetçiler tarafından kapsamlı bir şekilde incelenerek uygunluk aranır.

ISO 9001 Denetim ve Belgelendirmesi İçerik2

ISO 9001 Standardı’ nın maddeleri ve proseslerin tetkikinden sonra denetçiler, bulgularını değerlendirerek, belgelendirme için olumlu ya da olumsuz karar durumunu belirlerler. Alınan karar ve denetim raporu, kapanış toplantısında kuruluş yönetimi ile paylaşılır. Denetim ekibinin verdiği karar olumsuz olur büyük uygunsuzluklar kaygısı taşır ise ilgili uygunsuzlukların düzeltilmesi talep edilir. Denetim ekibinin verdiği karar olumlu ise küçük uygunsuzlukların giderilmesi, giderilen uygunsuzlukların durum kararları, belgelendirme kuruluşu ve denetçiler tarafından teyit edilerek nihai sertifika basım-teslim-ödeme süreçleri takip edilir.

Genel olarak yürütülen ve açıkladığımız bu yapı için aşağıdaki başlıklarda hazırladığımız detaylı bilgilere kendi sayfalarından ulaşarak istifade edebilirsiniz…

Bu bölümde ihtiyaç duyacağınız başlıklarımız;

ISO 9001 Belgesi Denetçisi Nasıl Atanır?,

ISO 9001 Belgesi Denetim Aşamaları,

ISO 9001 Belgesi Denetim Prosedürü.

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?