ISO 9001 Stratejik Analiz Süreç Aşamaları

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Stratejik Analiz Süreç Aşamaları

Kalite Yönetim sistemi stratejik analiz süreç aşamalarından önce bazı sorulara cevap arayarak süreci anlaşılır bir hale getirmek faydalı olacaktır.

Stratejinin ne olduğu, stratejik analizin ne olduğu ve son aşamada da stratejik analiz süreçleri yapısı incelenerek bu süreç açıklamalar ile değerlendirilecektir.

Soru: Strateji Nedir ?

Cevap: Anlamsal kavramı kelime düzeyinde strateji, yol, çizgi, yönlendirme, sevketme, gönderme, götürme, yatak ve gütme şeklindedir. Genellikle savaş ve savunma terimi algılamamıza neden olan bu kavramın aslında askeri bir kavram olduğu, 20. yüzyılın başında karşımıza çıktığı, düşmanın ne yapıp, yapamayacağını tespit etme çalışma ve değerlendirmeleri ile bir plan yapmak ve kendi yaptığı planların galip gelmesini sağlayacak uygulamalar ile düşmana yapacağı karşı faaliyetleri gerçekleştirmektir.

Soru: Stratejinin Amacı Nedir ?

Cevap: Amaç olarak belirsizlik ortamında istenilen sonuçlara planlandığı şekilde ulaşılabilmesini sağlamaktır.

Kurumsal Strateji Nedir ?

Kurumsal strateji ise; Kuruluşun amaçları, amaçlardaki değişiklikler, kaynakların amaçlara ulaşımındaki kullanım durumu, finansal politikaları, kısa(yıllık) ve uzun vadeli amaçların tespiti, yapılacak faaliyetlerin bahsedilen yapılara entegrasyonu ve gerekli kaynakların yeterince gerektiği gibi kanalize edilmesi ile süreç ve faaliyetler bütünü olarak tanımlanmaktadır.

Kuruluşların mevcut durumlarını ortaya koyduğu ve gelecekte de ne yapmak istediklerine bir çatıve iskelet oluşturan, amaçlar, görevler ve bunları gerçekleştirmek için izlenmesi yol haritaları gibi dokümante edilmiş bilgi kaynağı olarak ta tanımlayabiliriz.

Stratejik Analizin Faydaları Nedir, Nelerdir ?

Kuruluşların bazılarının finansman yapıları güçlü iken, bir başkasın, AR-GE, İK, pazarlama, Reklam veya üretimi daha güçlü olabilmektedir.

Kuruluşun güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesinin kuruluşa önemli stratejik ve taktik bilgi sağlayacaktır.

Kuruluşun değerlemeye tabi tutulması, çevre ile etkileşimi ve uyumu anlaşılacak, netleşecek ve kolaylaşacaktır. Kuruluşun sahip olduğu her güçlü yönü bir çevre fırsatı için uygun olmayabilir veya her fırsat aynı üstün özelliklere ihtiyaç göstermeyebilir, zayıflık ve tehditler için aynı şeyleri söylemekte mümkündür. Ayrıca müşteri beklentilerini iyi anlama, maliyetleri düşürme imkanları, eğitim ihtiyacı, dağıtım kanallarında yenilik, karar verme sürecinde yeni politikaların ortaya çıkması, iletişim fonksiyon gelişimi de stratejik analizin faydalarıdır.

Stratejik Analiz Süreci Nedir ?

Kuruluşun stratejiler oluşturması için hayati önem taşıyan birincil süreç Stratejik Analiz Süreci’ dir.

Kuruluşun yer aldığı sektörel ve genel çevre unsurlarının mevcut halinin tespit çalışması ve kuruluşun sistem yapısı ve unsurlarının değerlendirme sürecine stratejik analiz süreci denir.

Bu süreç, kuruluşun amaçlarının ortaya çıkarılması, seçilmesi, uygun stratejilerin geliştirilmesi, iç ve dış çevrenin değerlendirilmesi neticelerini kuruluşa kazandırır.

Stratejik Analiz Süreç Aşamaları Nedir ?

Bilgi toplama ve değerlendirme yapılması aşamaların başlangıcını oluşturur. PEST, SWOT, DEĞER ZİNCİRİ, KILÇIK, DÖRT KÖŞE vb. etkin analiz tekniklerinden tercih edilecek uygun analiz metodu ile kuruluşun kendine uygun bir işletme analizi yapması gerekir.

Kuruluş bu analizlerle, güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri kritik etmelidir. Kuruluş, çevre analizi, pazar analizi, kurumsal analiz, rekabet analizi, stratejik seçim, girişimcilik, misyon, amaçlar ve stratejileri belirleme kararlarını verme, rakip ve rekabet stratejileri, büyüme stratejileri, fonksiyonel stratejiler, strateji uygulaması, yapı ve planlama biçimi, uygulama yaklaşımını seçimi, örgüt kültürü, değişim, insan kaynakları yönetimi, finansal yönetim, stratejik kontrol, uluslar arası pazarlar ve müşteriler, kültürel ve sosyal faktörler, ürün geliştirme, fiyat politikası, iyileştirme, inovasyon, marka durumu, reklam ve satış gibi tüm parametreleri analiz etmelidir.

Bütün bu bilgi birikimi kısaca 4 aşama ile verilmektedir. Bunlar;

1.AŞAMA:

Bilgi Toplama, Değerleme ve Değerlendirme

2.AŞAMA:

İç ve Dış Çevre Analizi

3.AŞAMA:

Fırsatlar-Tehditler ve Güçlü-Zayıf Yönlerin Tespiti

4. AŞAMA:

Durum Belirleme Matris metod şeçim ve uygulama’ dır.

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?