ISO 9001 Tasarım Süreci Aşamaları

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

ISO 9001 Tasarım Süreci Aşamaları

Tasarım süreci her süreçte olduğu gibi belirli basamakların işlenmesi ile gerçekleşmektedir. Bu basamaklarda süreç planlama-uygulama-kontrol, ölçme ve değerlendirme modeli uygulanarak gerçekleştirilir.

Tasarım Sürecini 5 aşamada değerlendirme gerekir.

iso 9001 belgesi tasarım süreci aşamaları içerik-1

1.AŞAMA, Analiz

Analiz aşaması ilk adımdır ve sonucu etkileyen önemli bir basamaktır. Bu aşamada tasarım ihtiyaç sahibi süreç/proses çevrelerini gözlemler ve gerekleri tespit ederek bu gereklerin giderilmesi için çözüm yolları üretir.

iso 9001 belgesi tasarım süreci aşamaları içerik-2

2.AŞAMA, Tasarım

Tasarım 5N-1K yani Ne, Nerede, Nasıl, Neden, Ne zaman ve Kim sorularına cevap arayarak başlar. Bu başlangıç tasarım öneri geliştirme olarak ta tanımlanır. Tasarım ihtiyaç sahipleri tasarımlarının taslağını ve genel özelliklerini oluşturarak bir çerçeve rapor kaydı ortaya koyarlar. Bu rapor taslak olarak hazırlandığı için detay verilemeden tasarımın genel hatları ve özellikleri belirlenir.

Bu adımdan hemen sonra hazırlanan taslağın gelişim araştırmaları başlatılır. Yapılacak tasarımın uygulanabilir olup olmadığı analiz edilir ve ilgili testlere tabi tutularak sonuçları kayıt altına alınır.

iso 9001 belgesi tasarım süreci aşamaları içerik-3

3. AŞAMA Geliştirme

Tasarım sahiplerine bu aşamada planladıkları tasarıma alternatif geliştirme öneri fırsatı verilmelidir. Farklı modeller ve fikirlerin ortaya konması sağlanır. Bu uygulama ile denenen yapılabilirliği güçlü, işlevsel, aerodinamik, pratik ve özgün metod seçilir. Tasarımların gerçekleştirilmesi için örgürsel süreç işletilmeli ve görev dağılım yapılmalıdır. Sonuç neticesi tasarım, deneme ve test uygulama kayıtlarına geçirilir.

iso 9001 belgesi tasarım süreci aşamaları içerik-4

4.AŞAMA, Uygulama

Tasarım ile ilgili tasarım sürecini yöneten örgüte/ekibe tasarım kuralları, kriterleri, görev, yetki, sorumluluklar, termin ve kaynakların bilgilendirmesi yapılmalıdır. Tasarımı gerçekleştirecek ekibe süreç adaptasyonu ve deneyim için belirli süre verilerek uygulama hazırlığı yapılır. Daha sonra elde edilen veri ve tecrübeler ile tasarım faaliyeti gerçekleştirilir. Karşılaşılan sorunlar ve sapmaların çözümü için ekibin işbirliği yapması istenir.

iso 9001 belgesi tasarım süreci aşamaları içerik-5

5.AŞAMA, Değerlendirme

Uygulaması ile yapılan tasarımın, tespit edilen tasarım ihtiyacı gereksinimini ne derecede karşıladığı ve amaca uygun sorunları çözüp çözmediği değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Bu değerlendirme, tasarımlarının performansını test edilerek yapılmalıdır. Bu test sonuçları da yine kayda geçirilmelidir. Yapılan değerlendirme sonucu bu tasarımın nasıl geliştirileceği hakkında da tecrübeler paylaşılmalıdır. Yapılabilecek değişikliklerin de tasarıma nasıl uygulayabileceklerine dair çalışmaların planlanması bir program ile kayıt altına alınarak raporlanmalıdır.

Tasarım ile ilgili olarak intersistem’ in(ISQ) hazırladığı örnek, prosedür ve/veya formları, örnek dokümanlar bölümünden indirebilirsiniz.

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?