Kalite Yönetim Sistemi

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

Kalite Yönetim Sistemi

İş hayatında kuruluşlar zor ve çetin problemler ile karşı karşıya kalmışlardır. İnsan kaynağı gelişimi ile yetişmiş insan potansiyelinin dahil olduğu ticari hayatta, rekabet koşullarının ağırlaşması, teknoloji ve iletişim alanındaki hızlı değişimler ekonomik bir mücadele verilmesine sebep olmaktadır.

Yaşadığımız çağda artık, bilgi, teknoloji ve iletişim alanında yaşanan büyük gelişmeler toplumları kıyasıya bir yarışa ve arayışa sürüklemektedir. Globalleşme ile küçülen dünyada, rekabet kapsamını iyi anlayan kendini geliştirmiş rakiplerin yer aldığı pazarda yer almak beceri haline gelmiştir.

Toplumda oluşan tüketici bilinci çok gelmiş, beklenti neredeyse doruklara ulaşmıştır. Kuruluşlar artık yeterli sunumu sağlamakla yetinmemeli ve sürdürülebilir bir yönetim için beklentilerinin de ötesine geçmelidirler.

Bu faaliyetlerde teknolojik gelişimden yararlanma önemli yer almakla beraber geçmişte olmayacak işleri bile olabilir hale getirmiştir. Kuruluşlar, değişime açık olmalı, değişim hızına uyum sağlamalı ve sürdürülebilirlik için çalışmalıdırlar. Bu zor şartlarda kuruluşların ayakta kalabilmesi müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlamak ve karşılamakla mümkündür, “Kalite” kavramının tanımı da zaten budur. Bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamanın için de Kalite Yönetim Sistemi’ ne sahip olmak yapılacak en doğru iştir.

kalite yönetim sistemi içerik

İş’e bilgi ile başlayıp bu bilgiyi tasarım sürecinden geçirerek, üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmetlere kadar tüm süreçleri içeren ve sürekli iyileşmeyi amaçlayan bir Yönetim Sistemi'nin uygulanması zorunlu bir şarttır. Bu şartları tümden karşılayabilecek genel bir standart olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standartı’ dır.

Standartlarda, Yönetim Sistemi' nin nasıl oluşturulacağı kuruluşun inisiyatifine ve becerisine bırakılmıştır. Ancak zorunlu olan, ISO 9001 standardının kriterlerini tümden karşılamaktır.

Standart Sistemler, ilgili kuruluşların ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim sistemine göre sevk ve idare edildiğinin tescil edilmesi ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin güvencesini ortaya koyar.

Kalite Yönetim Sistemi’ ni oluşturma faaliyetlerinde dikkat edilecek unsur, kuruluşun bağlamı, organizasyonel fonksiyonu, sahip olduğu riskler, kaynaklar ve sorumluluklarıdır. Sistemin çalışanlarca anlaşılması, bilginin ortaya konularak işlenmesi ve yönetilmesi de unutulmamalıdır. Yönetim Sistemi çevresi olarak sadece kuruluş değerlendirilmemeli, kuruluş ile ilişkisi olan taşeron, tedarikçi ve ilgili yapılarda sisteme dahil edilmelidir.

Etkin bir yönetim sisteminin kurulmasında, uygulanmasında ve sürdürülebilmesinde, müşteri değerine odaklanılmasında, ISO 9001 Belgesi standardı sistemi en büyük kazanımdır. İrili ufaklı her türlü kuruluşun faaliyetine bakmadan uygulanabilecek formdadır. Bu standartlar, kuruluştaki bilgiyi, bağlamı, riskleri, disiplinleri tanımlar ve faaliyet alanı ile ilgili olarak müşteri ihtiyaçlarını karşılayacak süreci şekillendirir. ISQ uzmanlığı ile ISO Sistem Standartları uygulamalarının faydası, maliyetleri minimize etmek, etkin kaynak kullanımı ve memnun müşteri ile pazarda yer alıp kâr elde etmektir.

ISO 9001 Standartları, özel sektör ya da kamu için ayrım yapılmadan kurulup uygulanabilir bir sistemdir. Uygulamalarda süreçler farklılık göstermektedir o da olağan bir farktır.

#ISO 9001, #Kalite Yönetim Sistemi, #ISO 9001 Nedir ?, #ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?, #ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır ?, #ISO 9001 Belgesi Fiyatı, #ISO 9001 Belgesi Fiyatlandırma Yapısı, #ISO 9001 Faydaları, #ISO 9001 Eğitimi#ISO 9001 Standardı Gelişimi Nedir ?, #ISO 9001 Çalışan Sayısı Gerekleri, #ISO 9001 Belgesi Başarı Şartları, #ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Sürede Alınır ?, #ISO 9001 Belgesi Geçerlilik Süresi, #ISO 9001 Amacı Nedir ?, #ISO 9001 Temel Prensipleri, #ISO 9001 Belgesi’ nin Etkinliği, #ISO 9001 Belgesi’ nin Vadettikleri, #ISO 9001 ile Bağlantılı Standartlar, #ISO 9001 Belgesi İhalelerde İsteniyor mu ?

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?