Madde:4-Kuruluşun Bağlamı

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

Madde:4-Kuruluşun Bağlamı

Kalite Yönetim Sistemi Standardının 4. Maddesi Kuruluşun Bağlamı’ dır.

Kuruluşun bağlamının tespit edilip ortaya konmasını isteyen standart bu konunun genel olarak çerçevesini çizmekte olup nasıl uygulanacağını ve ne şekilde oluşturacağını belirtmez. Kuruluşlara içeriklerini vererek içeriğini kendi yapılarına mahsus unsurlarla bu bağlamı oluşturmalarını ister.

2015 revizyonu ile sisteme dahil olan bu gereksinim kuruluşun stratejik, reel amaçlarını ve yönetim sisteminin planlamasını etkileyebilecek kuruluş içi ve kuruluş dışı unsurların ortaya çıkarılması yada tespit edilmesini zorunlu kılar . Kuruluşun bağlamı tam olarak anlaşılamasa da denetim tecrübeleri ve sistem uygulamaları ile anlaşılması sağlanıyor.

iso 9001 standart madde:4 kuruluşun bağlamı içerik

Soru: Kuruluş bağlamı nedir ?, Nasıl Oluşturulur ?

Cevap: Her kuruluşun kendine özgü bağlamı mevcuttur. Kuruluşlar bağlamlarını kendileri değerlendirerek kendilerine has aşağıda verilen bilgiler ışığında değerlendirebilirler.

Kuruluşun Bağlamı, kuruluştaki içeriden ve dışarıdan doğrudan yada dolaylı olarak etkileşimde olduğu unsurların etkilerini tanımlamalıdır. Bu tanımlanan unsurların da ISO 9001 kalite yönetim sistemi, kuruluş kültürü, kuruluş amaçları, ürün komplekslik ve karmaşıklığı, süreçler ve bilgi akışları, organizasyonun büyüklüğü, Pazar durumu, yasal bağlayıcılık, müşteriler, devlet ve hükümet ilişkileri gibi bir çok unsurla nasıl etkileştiğini belirlemek gerekir.

Tespit edilen unsurlar ISO 9001 standardı madde 6 içinde kaynak oluşturmaktadır.

Kuruluşun bağlamı belirlenirken, önceden oluşturulan yönetim sisteminin kapsamı, kapsam dışı konuları var ise onunla beraber tanımı, tanımlanmış süreçler ve bunların ilişkilerinin tespiti yol haritası olacaktır.

Bağlam konusun da değerlendirilecek konular iç ve dış hususlardır. Bunların tespiti için;

İç Hususlar, çok genel ve kapsamlı değerlendirilebilir. Çok fazla detayın ortaya çıkması gibi bir sonuçla karşılaşılacaktır. Kuruluş sadece müşteri memnuniyetini, ürün ve/veya hizmet kalitesini etkileyebilecek konulara konsantre olmalıdır. İş yeri ortamı, yönetim iletişimi yaklaşımı, müşterilerle ilişki alt-yapısını ve ilgili tarafları içerebilir. Kuruluş içi kültür, inanç, değerler, ilkeler ya da prensipler ile süreçlerin ve organizasyon yapısının karmaşıklığına bağlı olarak oluşur. Tespit edilen hususlar kayıt haline getirilmelidir.

Dış Hususlar, sosyal, teknolojik, çevresel, etik, politik, hukuki ve ekonomik çevreden gibi hususlar tespit edilerek oluşturulmalıdır. Devlet düzenlemeleri ve yasal mevzuat durumları, Kurumsal imajı etkileyebilecek durumlar ve marka, pazardaki ekonomik hareketler, Kuruşun pazardaki rekabet durumu, Teknolojik gelişim vb. parametreler belirlenmelidir. Belirlenen unsurlar iç hususlar gibi kayıt haline getirilmelidir. Bütün bu bilgilerin sistematize edilmesi kuruluşa ayrıca değer katar ve kuruluşun mevcut durumunu/konumunu ortaya koyar.

Bu hususlarla beraber bir diğer önemli konu, ilgili tarafları tanımlama ihtiyacıdır. İlgili taraflar doğrudan müşteriler, son kullanıcılar, tedarikçiler, ortaklar, düzenleyiciler, kuruluşun ortakları ve hatta toplum fertleri ilgili tarafları oluşturabilir.

İlgili taraflar kuruluşa değer katabilir veya kuruluştaki faaliyetlerden etkilenebilir. Etkin ve verimli bir kalite yönetim sistemi uygulamak için tespit edilip sistemde tanımlanan ilgili tarafların ihtiyaçlarını belirlemek ve karşılamak gereklidir. İlgili tarafların geri besleme prosesi, kuruluşta nelerin geliştirilebileceğini belirlemesinde kullanılabilir. Tüm bu unsurlar kayda alınmalıdır.

İç-Dış Hususlar ve ilgili tarafların tespit edilerek kayıt alınan hususlarını toplandıktan sonra dokümante bilgi haline getirilmelidir.

Soru: İç-Dış Hususlar ve ilgili taraflar nerede dokümante bilgi haline getirilir ?

Cevap: Yeni bir doküman oluşturabilirsiniz yada varsa kalite el kitabınızda yer verebilirsiniz ya da bu yeni gereksinimleri mevcut kalite el kitabına eklemektir.

Kuruluşun iç veya dış bağlamının izlenmesi yönetim gözden geçirmelerle yapılmalıdır. Yönetim, iç bağlamın anlaşılmasından sonra “PEST” (politik, ekonomik, sosyal, teknolojik) ve SWOT (güçlü, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler) analizlerini kullanarak harici bir analiz yaparak faydalarından da istifade etme yönünü değerlendirmelidir.

#Madde:1-Kapsam, #Madde:2-Atıf Yapılan Standartlar, #Madde:3-Terimler ve Tanımlar, #Madde:4-Kuruluşun Bağlamı, #Madde:5-Liderlik, #Madde:6-Planlama, #Madde:7-Destek, #Madde:8-Operasyon, #Madde:9-Performans Değerlendirme, #Madde:10-Sürekli İyileştirme

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?