Madde:5-Liderlik

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

Madde:5-Liderlik

Lider vasfı;

Toplum fertlerini beceri ve farkındalığını kullanarak bir ortak hedefe yönlendiren, amaç ve hedefleri benimseten, fertlerin etkileşimini sağlayan, kontrolsüz gücü ve bilgiyi bir araya getirerek insanları zor kullanmadan belirli bir yöne yönlendirme kabiliyetine "liderlik vasfı" denir.

iso 9001 standart madde:5 liderlik içerik

Liderlik ise;

Kuruluşun, kültürel, demokratik, ekonomik, teknolojik, psikolojik, sosyal unsurlarına, problem çözme ve çözüm üretme ve amaçlarına, personel beklentilerine ve müşterinin memnuniyet sürecini olumlu neticelendirmeye ulaştırmak ve bu parametrelerin plan ve faaliyete dönüşmesini ve uyumlamasını sağlayan seçilmiş yöneticinin taşıması gereken yönetsel yetki ve kişisel yeterliliğin çıktısıdır.

Yönetim sistemi ve kriterleri uygulama ve sürekli iyileştirmeye götürebilme, sabırlı olabildiği kadar cesur, atak ve yaratıcı olabilme, olanı görebilme, olması gerekeni kestirebilme, demokratik olabilme, uygulanması gereken faaliyetleri, yönetim bireyleri, kuruluş ve müşterinin görüş ve beklentilerini bütünleştirerek gerçekleştirebilmektir.

Liderlik davranışlarında mutlak ve değişmez doğrular olmaz.

Liderlik Nitelikleri;

• Yönetim Sistemi amaçlarına ve görev tanımına bağımlı olmak,

• Ümitsizliğe kapılmayan, özgüven duygusu gelişmiş ve ilgili taraflara güven veren bir kişilik sahibi olmak,

• Hızlı ve etkili karar alarak bunları faaliyete dönüştürebilmek

• Kararlılık, sorumluluk ve sosyal uyum yeteneklerine sahip olmak,

• Kendini kontrol, bağlılık, ileri görüşlülük, içsellik, sezgi ve cesaret gibi unsurlara sahip olmak,

• İlgili taraflarla çok yönlü iletişim kuran, faaliyet ve olguları gözleyen, neden ve sonuçları arasında ilişkiler kurabilmek,

• Yaratıcı, girişken, zeki ve idealist olabilmek,

• İyi bir örgütleyici, bilgili ve becerikli bir yönetici, akıllı bir denetleyici olmak,

• Dengeli ve tutarlı bir kişilik yapısına sahip olmak,

• Ön yargıdan uzak, eleştiriye ve karşıt görüşlere açık olmak,

• İyi bir araştırmacı ve dinleyici olmak,

• İş başarma duygusu ve motivasyonu güçlü olmak,

• Soyut düşünme kapasitesi gelişmiş olmak,

• Takımı oluşturabilmek, yönetebilmek ve kendini sürecini yönetmesini sağlayabilmek,

• Adil olmak, ahlak, vicdan, ilke ve prensip sahibi olmak.

Liderlik Özellikleri;

• Proses oluşturup yönetebilmek,

• Mevcut durumu sorgulayabilmek,

• Yenilikçi olmak ve yeniliklere açık olmak,

• Farklılık oluşturmak,

• Geliştirici olmak,

• İnsan merkezli olmak,

• Yönetimi oluşturan fertleri sahiplenmek,

• Doğru iş yapan kişi olmak.

• Güveni özendirici olmak,

• İleri görüşlü olmak,

• Çevreye bakışı olmak,

• Ne, Neden, Niçin, Nerede, Nasıl ve Kim sorularının cevabı olmak.

Bu niteliklerin ISO 9001 Kalite yönetim sistemindeki karşılığı olan gereksinimler ise;

• Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirliği olmalı,

• Kalite politikası ve kalite amaçlarının oluşturulduğu ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına almalı,

• Kalite yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunun güvence altına alınmasını sağlamalı,

• Proses/Süreç yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımının teşvik edilmesini sağlamalı,

• Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınmasını sağlamalı,

• Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılmasını sağlamalı,

• Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınmasını sağlamalı,

• Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınması, yönlendirilmesi ve

• Desteklenmesini sağlamalı,

• İyileştirmenin teşvikini sağlamalı,

• Kuruluştaki sorumluluk alanında, kuruluşun diğer ilgili yönetim görevlilerinin liderlik olgusunun desteklemesini sağlamalıdır.

#Madde:1-Kapsam, #Madde:2-Atıf Yapılan Standartlar, #Madde:3-Terimler ve Tanımlar, #Madde:4-Kuruluşun Bağlamı, #Madde:5-Liderlik, #Madde:6-Planlama, #Madde:7-Destek, #Madde:8-Operasyon, #Madde:9-Performans Değerlendirme, #Madde:10-Sürekli İyileştirme

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?