Madde:10-Sürekli İyileştirme

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

Madde:10-Sürekli İyileştirme

Mevcudiyet durumunu ortaya koyabilen ve bu duruma müdahale ettiren sistemler canlı sistemlerdir. ISO 9001 Belgesi Kalite yönetim sistemlerinin başarısı sistemin canlı olması ile sağlanmaktadır. Daha başarılı olmak için öncelikle başarılı olmayı ortaya koymak gerekmektedir. Sürekli iyileştirme, iyileştirmeyi daha ileri götürme faaliyetidir ve bir sistemi daha iyiye götürmek içinde mevcut durumun tespit edilmesi faaliyeti ile başlar. Bir önceki durumun çıktısı bir sonraki durumda gelişmiş ve pozitif farklılıkları olan yapıya dönüşmüş olmalıdır.

Bu döngü bu aşamalar ile süreklilik kazanmalı ve her adım bir önceki adımdan daha iyi olacak şekilde sürdürülebilir hale getirilmelidir.

Dünyada Japon üretim felsefesi (Kaizen) benimsenmiş olmakla beraber işletmelerin bu felsefe metotları uygulamaları sistemlerinde özümsemeleri başarıyı kaçınılmaz hale getirmektedir. Sürekli iyileştirme felsefe ve metotları kuruluşların tayin, tespit, uygulama ve yeniden değerlendirme fonksiyonlarını geliştirmektedir.

Kuruluşların, kalite yönetim sistemlerinde en önemli unsurların ürün ve müşteri süreçlerinin iyileştirmesi bilincinin ve farkındalığının yerleşmesi hem kurumsallık açısından hem de kuruluşların yaşam süresi açısından üzerinde durulması ve sistemin bu unsurlar etrafında odaklanması sağlanmalıdır.

Süreçlerde, liderler ve çalışanlar tarafından gerçekleştirilen süreklilik arz eden, küçük iyileştirmeler bu prosesin temelini oluşturmaktadır.

Sürekli iyileştirme, prosese öncelik verirken, kişilerin prosese yönelik gayret ve çalışmalarını destekleyen bir yönetim aracıdır. Hiç bir proses iyileştirme yapılamayacak kadar mükemmel bulunmamıştır.

İyileştirme prosesi de AR-GE işidir. İyileştirme aşamaları araştırmaları o prosesin çalışanları ile başlar. Nerede ve ne zaman bir iyileştirme yapılmış ise bu iyileştirme yönetim sistemi değerlendirmesinde sonuç olarak verimlilik elde edeceği aşikardır.

İyileştirme fırsatları nelerdir nasıl seçilir, şartları karşılayan ve bununla birlikte gelecekteki ihtiyaç ve beklentileri de belirleyen, ürün ve hizmetleri iyileştirme, istenmeyen etkileri düzeltme, önleme veya azaltma, yönetim sisteminin performans ve etkinliğini arttırma gibi müşteri şartlarını karşılamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için yapılacak faaliyetler kuruluşlar tarafından tespit edilmeli ve uygulanmalıdır.

İyileştirme değerlendirmesinde kuruluş, düzeltme, düzeltici faaliyet, sürekli iyileştirme, önemli değişiklik, inovasyon ve organizasyon değişikliğini vb. parametreleri dikkate almalıdır.

iso 9001 standart madde:10 sürekli iyileştirme içerik-1

Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet;

Kuruluşlar her hangi bir uygunsuzluk oluştuğunda, uygunsuzluğa, uygunsuzluğu kontrol etmek ve düzelmek için faaliyet yaparak tepki vermeli , sonuçları değerlendirmeli ve uygulanabildiği sistemi ele almalı, Uygunsuzluğun, tekrar veya başka bir yerde oluşmaması için nedenlerini ortadan kaldırmak amacıyla yapacağı faaliyet ihtiyacını da, uygunsuzluğun gözden geçirilmesi ve analizi, uygunsuzluğun sebeplerinin tayini, benzer uygunsuzlukların varlığı veya potansiyel olarak oluşabileceğinin belirlenmesini sağlamalıdır.

Ayrıca kuruluşlar, ihtiyaç duyulan faaliyetleri ve gerçekleştirilen düzeltici faaliyetlerin etkinliğini gözden geçirmeli, gerektiğinde, planlama esnasında tayin edilen risk ve fırsatları güncellemeli, gerektiğinde, kalite yönetim sisteminde değişiklik yapılmalıdırlar. Bu faaliyetler uygunsuzluğun yapısına ve etkisine uygun olmalıdırlar.

Uygunsuzlukların yapısı ve peşinden yapılan faaliyet, düzeltici faaliyetlerin sonucu kayıt ve kanıt oluşturacak şekilde dokümante bilgi alt yapısı ile oluşturularak uygulanması yönetim tarafından sağlanmalıdır.

iso 9001 standart madde:10 sürekli iyileştirme içerik-2

Sürekli iyileştirme;

ISO 9001 Belgesi Standardı maddesi olarak kuruluşlar uygulamakta oldukları yönetim sisteminin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli iyileştirmeye tabi tutmalıdırlar. Bu faaliyetler, analiz ve değerlendirmenin sonuçlarını, yönetimin gözden geçirmesi çıktılarını, sürekli iyileşmenin parçası olarak ihtiyaç ve fırsatların belirlenmesinin tayini için değerlendirmelidir.

#Madde:1-Kapsam, #Madde:2-Atıf Yapılan Standartlar, #Madde:3-Terimler ve Tanımlar, #Madde:4-Kuruluşun Bağlamı, #Madde:5-Liderlik, #Madde:6-Planlama, #Madde:7-Destek, #Madde:8-Operasyon, #Madde:9-Performans Değerlendirme, #Madde:10-Sürekli İyileştirme

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?