Türkak Akreditasyonlu (Onaylı) ISO 9001 Belgesi

Güncel ISO 9001 gelişmelerine buradan ulaşabilirsiniz...

Yabancı Akreditasyonlu ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 Kalite yönetim sistemi belgelendirmesinde uluslararası geçerlilik, tanınırlık, kabul görme ve uygunluğun onaylanması akreditasyon olgusu ile yürütülmektedir.

Akreditasyon yapısını oluşturan ve dünyanın kullanımına sunan üst düzey küresel organizasyonlar, dünya ticaret örgütleri vb. yapılarla sürekli anlaşma, iş birliği ve standartlar konusunda birlikte çalışmaktadırlar.

IAF-Uluslararası Akreditasyon Forumu, ISO-Uluslararası Standart Organizasyonu, Bölgesel ekonomik işbirliği organizasyonları (EA, ARAC, AFRAC, APAC vb.) ve WTO-Dünya Ticaret Örgütü akreditasyon yapısının önemli taşlarıdır.

Dünya ülkelerinin geneli bu organizasyonların üyesi olmakla beraber, birbirlerini tanıdığı, kabul ettiği ve onayladığı bu organizasyonlara yönetim sistemi standartlarının akreditasyon yapısını oluşturma, uygulama ve tanıma gibi bir çok önemli görevler yüklemiştir.

Bu organizasyonların akreditasyon yapısını geliştirme, genişletilme ve uygulaması her ekonominin kendi ülkesinde kurmuş olduğu akreditasyon kuruluşları ile sağlanmaktadır. Akreditasyon Kuruluşları, bu organizasyon üyelerinin yeterlilikleri tescil edilerek yayınlanmış yapılarıdır.

Tam Üye olarak onay alan ülke akreditasyon kuruluşları akreditasyon verme denkliğine ve yeterliliğine sahip otorite kuruluşlar olarak tescillenmişlerdir.

Bu tescilin alt kademelere yayılması belgelendirme süreci ile olmaktadır. Belgelendirme aşamasına geçiş, onaylanmış tam üye ülke akreditasyon kuruluşları kendisine yetki almak için başvuru yapan belgelendirme kuruluşlarını denetleyerek uygunluk değerlendirmesine tabi tutarlar. Bu uygunluk değerlendirmesini başarı ile tamamlayan belgelendirme kuruluşları akreditasyon onayı alarak, global organizasyonların tanıdığı, kabul ettiği ve geçerli kıldığı belgelendirme sistemi yapısı olarak global onaylı, geçerli ve tanınan yönetim sistemi belgeleri düzenlerler.

Ülkemiz harici diğer ekonomilerin akreditasyon kuruluşları bizim için yabancı akreditasyon kurumları olarak tanımlanmaktadır. Yabancı akreditasyon kurumlarının yukarıdaki şartları sağlayan yapılardan seçilen kuruluşlarının verdiği belgelere de yabancı akreditasyonlu belgeler denilmektedir.

ISQ akreditasyon kuruluşlarından aldığı onayla global geçerli belgelendirme yapan bir kuruluş olarak yayınlanmıştır.

Soru: Yabancı akreditasyonlu iso 9001 belgesi ile türkak akreditasyonlu iso 9001 belgesinin ne farkı vardır ?

Cevap: Uluslararası organizasyonların(IAF gibi) üyesi olan akreditasyon kuruluşlarının onayladığı belgelendirme kuruluşlarında alınan iso 9001 belgeleri, yerli veya yabancı hiç akreditasyon hiç fark etmeksizin aynıdır. Ancak her ülke tercih noktasında kendi akreditasyonlu belgelerini ön planda tutmaktadır.

Yeterince Bilgi Aldınız Mı ?

Başvuru Yapmak İster Misiniz ?

Uygun fiyat ve kaliteli hizmeti sağlamak için sizi bekliyoruz...

ISO 9001 Galerisini İncelediniz mi ?

Hemen İncele

Bloğumuzdaki Güncel Makaleleri İncele

Hemen İncele

Periyodik Kontrol ve Muayene ihtiyacınız mı var ?